Struttura tal-Kunsill
Sindku

Paul Buttigieg

Viċi Sindku

John Cefai

Kunsilliera
Segretarju Eżekuttiv

Marcia Borg