Ritratti tal-Kunsill

Is-Seba’ Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 11 ta’ April, 2015 

Mix-xellug għal-lemin Paul Buttigieg (Kunsillier), Marcia Borg (Segretarju Eżekuttiv), Jesmond Borg (Kunsillier), Clint Camilleri (Sindku), Karl Buttigieg (Kunsillier), Paul Buttigieg (Viċi Sindku).

Is-Sitt Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 10 ta’ Marzu, 2012 

Mix-xellug għal-lemin – Marcia Borg (Segretarju Eżekuttiv), Jesmond Borg (Kunsillier), Clint Camilleri (Sindku), Paul Buttigieg (Kunsillier), Paul Buttigieg (Viċi Sindku), Victor Grech (Kunsillier).

Il-Ħames Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 10 ta’ Marzu, 2007 

Mix-xellug għal-lemin – Anthony Camilleri (Kunsillier), Victor Grech (Kunsillier), Dr Raymond C. Xerri (Viċi Sindku), Paul Buttigieg (Kunsillier), Paul Buttigieg (Sindku), Marcia Borg (Segretarju Eżekuttiv).

Ir-Raba’ Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 12 ta’ Ġunju, 2006 

Mix-xellug għal-lemin – Ivan Falzon (Kunsillier), Lorne Cremona (Kunsillier), Victor Grech (Viċi Sindku), Anthony Camilleri (Kunsillier), Paul Buttigieg (Sindku), Marcia Borg (Segretarju Eżekuttiv).

It-Tielet Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 10 ta’ Marzu, 2001 

Mix-xellug għal-lemin – Victor Grech (Viċi Sindku), Angela Portelli (Kunsilliera), Paul Buttigieg (Sindku), Ivan Falzon (Kunsillier), Anthony Camilleri (Kunsillier).

It-Tieni Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 14 ta’ Marzu, 1998 

Mix-xellug għal-lemin – Marcia Rapa (Segretarju Eżekuttiv), Kevin Sciberras (Kunsillier u Viċi Sindku), Paul Buttigieg (Sindku), Victor Grech (Kunsillier).

L-Ewwel Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 14 ta’ Mejju, 1994 

Mix-xellug għal-lemin – Lucienne Haber (Segretarju Eżekuttiv), Anthony Scerri (Kunsillier), Angela Portelli (Kunsilliera), Francis Grima (Kunsillier u Sindku), Paul Buttigieg (Kunsillier u Sindku), Louis Vincent Buttigieg (Kunsillier u Sindku).