Politika tal-Komunikazzjoni Diġitali

Messaġġi elettroniċi, inkluż posta elettronika (imejl) jista’ jkun fihom informazzjoni kunfidenzjali maħsuba biss għall-individwi msemmija fil-messaġġ. Jekk m’intix ir-riċevitur maħsub  m’għandekx ixxerred, tiddistribwixxi jew tikkopja l-kontenut tal-messaġġi elettroniċi u tal-posta elettronika. Jekk irċevejt messaġġi elettroniċi jew komunikazzjonijiet bi żball, jekk jogħġbok avża lill-mittent immedjatament u ħassar b’mod permanenti kemm il-messaġġ kif ukoll il-kontenut tiegħu. Is-sigurtà, l-affidabilità li tasal u l-integrità tal-posta elettronika u t-trażmissjoni tal-komunikazzjoni elettronika ma jistgħux jiġu ggarantiti peress li l-informazzjoni tista’ tiġi modifikata waqt it-tranżitu jew jista’ jkun fiha “viruses”. Kwalunkwe fehmiet jew opinjonijiet ippreżentati f’imejls u f’messaġġi elettroniċi huma biss dawk tal-awtur u mhux neċessarjament jirrappreżentaw dawk tal-Ministeru sal-limitu permess mil-liġi, il-Ministeru ma jaċċetta ebda responsabbiltà li toħroġ minn komunikazzjoni elettronika.