Knejjes u Kappelli
Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp
Il-Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni
Kappella tal-Madonna tal-Blat